ประชุมโครงการกีฬาเสริมสร้างสานสัมพันธ์ สพม.สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 เขต 2 ครั้งที่ 1                 

นายศราวุธคำแก้ว พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประชุมโครงการกีฬาเสริมสร้างสานสัมพันธ์ สพม.สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 เขต 2 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 20 มกราคม 2566)