สพม.สุโขทัย ฟังบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความรักชาติและเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ชาติไทย

พันเอก (พิเศษ) วันชนะ สวัสดี รองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและศิลปินนักแสดง มาร่วมบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความรักชาติและเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ชาติไทย โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช -รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย                             พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เข้าร่วมฟังบรรยายดังกล่าว ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  (วันที่ 17 มกราคม 2566)