O-net ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563 จ.ตาก

นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสุโขทัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564