ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษา ทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น      
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน