สพม.สุโขทัยศึกษาดูงาน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และบุคลากร สพม.สุโขทัย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (วันที่ 5 มกราคม 2566)