การให้คำปรึกษา แนะนำ ของคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 1) รอบ 6 เดือน

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 1) รอบ 6 เดือน คณะกรรมการประกอบด้วย นายวรินทร์ ชำนาญผา ผู้ทรงคุณวุฒิและ นายสรายุทธเกษรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ให้คำปรึกษา แนะนำ นายเฉลิมพล ทองจุ้ย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองวิทยา เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวังทองวิทยา