การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 2)

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย  นายสมชาย ธรรมปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายชัชวาลย์ อ่ำเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลฯ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 2) เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ของ นายมงคล สุนทรีสุริยพงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ณ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม