พุธเช้า…ข่าว สพฐ.

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย