สพม.สุโขทัย ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กบ้านนกขมิ้นสุโขทัย

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้  นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กบ้านนกขมิ้นสุโขทัย ในการติดตามการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านนกขมิ้นสุโขทัย และให้ความรู้กับผู้ได้รับอนุญาตรวมทั้งผู้ดูแลเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมาย เพื่อรวมรวมผลการตรวจติดตามรายงานต่อคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสุโขทัย ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านนกขมิ้นสุโขทัย อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย