ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ และคณะทำงานจัดทำร่างรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติและคณะทำงานจัดทำร่างรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย