สพม.สุโขทัย บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จังหวัดสุโขทัย

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายศุภรัฐ จัตวา วิชาเอกนาฏศิลป์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย