สพม.สุโขทัย ยินดีต้อนรับ

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และบุคลากร สพม.สุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวณิชชา พินิจ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และนายวิศวัฒน์วิลาวัลย์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย