สพม.สุโขทัย นิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 สถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้  นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 สถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา