สพม.สุโขทัย นิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 สถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้  นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุขรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 สถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ณ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม