สพม.สุโขทัย เยี่ยมชม ให้กำลังใจการแสดงของนักเรียนและกิจกรรมการออกร้านของนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ  จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมชม ให้กำลังใจการแสดงของนักเรียนและกิจกรรมการออกร้านของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด  ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ  จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย