แสดงความยินดี

   นางสาวศิริวรรณขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากร สพม.สุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สารัตน์ พวงเงิน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ณ หอประชุม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา