สพม.สุโขทัย ประเมินประวัติและผลงาน และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัด สพม.สุโขทัย

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประเมินประวัติและผลงาน และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตราและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (โดยวิธีการสัมภาษณ์) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย