สพม.สุโขทัย รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพม.สุโขทัย

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา รวมทั้งหมด 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย