โครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ในการฝึกหัดและเล่นกีฬาว่ายน้ำ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย