สพม.สุโขทัย แสดงความยินดี

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย แสดงความยินดีกับ นายเฉลิมพล ทองจุ้ย เนื่องในโอกาสเป็นผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองวิทยา