สพม.สุโขทัย ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สพม.เลย หนองบัวลำภู

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากร สพม.สุโขทัยร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย