การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าประเมิน นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รอง ผอ.รร.กงไกรลาศวิทยา ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และ นายกิตติภูมิฐ์ สุขเทศ  รอง ผอ.รร.ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ณ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก