พิธีเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียม SNK King Power Stadium

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียม SNK King Power Stadium โครงการ “100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย” ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนศรีนคร