ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่ม  เข้าร่วมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย