สพม.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และคณะ ตรวจเยี่ยมการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน      (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 สนามสอบ (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565)