สพม.สุโขทัย ร่วมส่งศึกษานิเทศก์

      ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมส่ง นางสาวดารารัตน์ เทพมาศ ศึกษานิเทศก์เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์     (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565)