การสอบคัดเลือกผู้​แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์​โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับ ​ม.ต้น​ ครั้งที่19 ​(19th IJSO)

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนในการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th IJSO) ณ โรงเรียนอุดมดรุณี (วันที่ 23 มกราคม 2565)