ประชุมหารือข้อราชการเร่งด่วนกับ ผอ.กลุ่ม

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการเร่งด่วนกับ ผอ.กลุ่มโดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 17 มกราคม 2565)