แสดงความยินดี

  ดร.ศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ น.ส.รัตติกาล ทิพย์โหมด ที่สอบได้นักวิชาการตรวจสอบภายใน และน.ส.จินตนา ทองกล่ำ ที่สอบได้นักวิชาการศึกษา ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564)