มอบรางวัลวาดภาพระบายสีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา หัวข้อ วิถีชีวิตในชุมชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  นายศราวุธ คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีมอบรางวัลวาดภาพระบายสีนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา หัวข้อ วิถีชีวิตในชุมชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพื่อชิงทุนการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย โดยมี พระครูปลัดธนะโรจน์ ปญญาวชิโร เจ้าอาวาสวัดหนองทอง และนายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณนายอำเภอเมืองสุโขทัย มอบเกียรติฯ และรางวัลให้แก่เด็กนักเรียนชนะเลิศ รองชนะเลิศและรางวัลชมเชย ณ โรงเรียนอุดมดรุณี (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)