วิทยากร : กิจกรรม Morning Talk & Sum up

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร : กิจกรรม Morning Talk & Sum up การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2564 ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ขอบคุณภาพจาก สน.พัฒนาระบริหารงานบุคคลและนิติการ