รอง ผอ.สพม.สุโขทัย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

  นายศราวุธ คำแก้ว นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย        เข้าพบ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย(วันที่ 20 ตุลาคม 2564)