สถาบันพระบรมราชชนกมอบโควต้าเข้าศึกษาต่อให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.สุโขทัย

  ผู้แทนจากสถาบันพระบรมราชชนก เข้าพบ ดร.ศราวุธ คำแก้ว ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เพื่อขอความร่วมมือในการทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชนก กับ โรงเรียนในสังกัด สพม.สุโขทัย และประชาสัมพันธ์โครงการแนะแนวการศึกษาในสถาบัน  พระบรมราชชนก โดยมอบโควต้าเข้าศึกษาต่อ จำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 4 คน และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 1 คน