รอง ผอ.สพม.สุโขทัย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2564

  ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันประเภทเพลง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอุดมดรุณี โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม โรงเรียนลิไทพิทยาคม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ โรงเรียนอุดมดรุณี และโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย