การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Online : (วPA)

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Online : (วPA) โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม และโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ เข้าร่วม    การพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (วันที่ 12 ตุลาคม 2564)