สพม.สุโขทัย ร่วมส่งศึกษานิเทศก์

  บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) ร่วมส่ง นางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน และนางประพรศิลป์ ชมนก ศึกษานิเทศก์ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1