สพม.สุโขทัย ฉีดวัคซีนนักเรียน

  ดร.ศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 1,169 คน ดร.ศิริวรรณขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 200 คน เป็นวันแรก ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน (วันที่ 5 ตุลาคม 2564)