ประชุมวาระเร่งด่วน ร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมวาระ เร่งด่วน ร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 11 กรกฎาคม 2567)