การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายอิศราวุฒ ส้มซ่า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2567 ประชุมผ่านระบบ Zoom ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 11 กรกฎาคม 2567)