ร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 28/2567 เพื่อรับทราบข้อราชการเร่งด่วน และนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 11 กรกฎาคม 2567)