ฟ้า – แดง เกมส์ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชัยมงคลพิทยา “ฟ้า-แดงเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถในด้านกีฬาได้มีโอกาสแสดงความสามารถและหาประสบการณ์ในการเล่นกีฬา ณ บริเวณสนามกีฬา โรงเรียนชัยมงคลพิทยา อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 10 กรกฎาคม 2567)