การแข่งขันกีฬาสีภายใน “เขียว -ขาวเกมส์”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสีภายใน “เขียว ขาวเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ และความรู้ความสามารถจากการเรียนวิชาพลศึกษา และฝึกการมีน้ำใจนักกีฬา สร้างความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (วันที่ 3 กรกฎาคม2567)