คณะกรรมการตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามคุณภาพนักเรียนและผลการดำเนินงาน ตามโครงการห้องเรียนกีฬา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามคุณภาพนักเรียนและ ผลการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนกีฬา ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 2 กรกฎาคม 2567)