ประเมินโรงเรียนคุณภาพ (School Grading) ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน คณะการประเมินโรงเรียนคุณภาพ (SCHOOL GRADING) ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมิน โรงเรียนคุณภาพ (SCHOOL GRADING) ณ โรงเรียนศรีนครและโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม (วันที่ 1 กรกฎาคม 2567)