สัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายปวีณ ไชวงค์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่าย การแนะแนวอาชีพ ตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมสร้าง เครือข่ายแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีเปิดฯ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ และขยายเครือข่าย ในการดำเนินงาน ด้านการแนะแนวระหว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย กับสถานศึกษา หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง กับการแนะแนวอาชีพ ณ บ้านหมอรีสอร์ท สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 2 กรกฎาคม 2567)