วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ในพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการลูกเสือไทย มีโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม และโรงเรียนลิไทพิทยาคม ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 1 กรกฎาคม 2567)