กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ ในสพม.สุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลกร สพม.สุโขทัย ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ ในสพม.สุโขทัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 1 กรกฎาคม 2567)