พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ​ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ​ถวาย พระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดี ถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ยังความร่มเย็นเป็นสุข แก่ปวงชนชาวไทย ณ วัดบ้านนา ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 28 มิถุนายน 2567)