ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 5/2567

นายดำรง มโนรถ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ และนายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.สุโขทัย อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมฯ ครั้งที่ 5/2567 เพื่อร่วมพิจารณาข้อราชการในการบริหารงานบุคคล การอนุมัติแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการสายงานการสอน การเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 9 ราย การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีปกติ และการย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS การกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งคาดว่าจะว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา และการพิจารณา เรื่องอื่นๆ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเขาหลวง สพม.สุโขทัย (วันที่ 28 ​มิถุนายน 2567)