ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และแนวทางการบริหารแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 26 มิถุนายน 2567)